Jian Guo: Building New China (2004)


Jian Guo (construction)
Oil on canvas 100x140cm


Jian Guo (construction)
Oil on canvas 100x140cm

Jian Guo (construction)
Oil on canvas 100x140cm


Jian (construction)
Oil on canvas
Jian (construction)
Oil on canvas 100x140cm
Exhibition
Oil on canvas
Public security in Beijing
Oil on canvas
Waiters
Oil on canvas
Winning China
Oil on canvas